10 syytä, miksi 5G on todella huono idea

1. Terveyshaitat kasvavat

5G:n käyttöönotto merkitsee sitä, että ihmisten altistuminen radiotaajuiselle säteilylle lisääntyy. Kasvu johtuu mm. siitä, että 5G tulee aiempien matkapuhelinteknologioiden lisäksi.

5G-teknologian uusi piirre aikaisempiin teknologioihin verrattuna on se, että yhdessä yksittäisessä tukiasemassa voi olla sadoittain antenneja, joiden säteet voidaan kohdistaa laserin kaltaisesti (Ahonen 2019).

Tämä matkapuhelinmasto on asennettu piittaamattomasti päiväkodin pihan viereen.

 

Simulaatiotutkimus osoittaa, että 5G-tukiasemat johtavat ihmisten suurempaan säteilyaltistukseen (Nasim 2019).

Tieteellistä näyttöä radiotaajuisen säteilyn syöpävaarallisuudesta

Maailman terveysjärjestön WHO:n alainen syöväntutkimusinstituutti IARC luokitteli radiotaajuisen säteilyn vuonna 2011 mahdollisesti karsinogeeniseksi (ryhmä 2B). Luokittelu kattaa muun muassa älypuhelinten, WiFin ja matkapuhelintukiasemien säteilyn (IARC 2011).

Samassa karsinogeenisuusryhmässä radiotaajuisen säteilyn kanssa ovat esimerkiksi lyijy, DDT ja bensiinimoottoreiden pakokaasut.

WHO:n karsinogeenisuusluokittelun jälkeen tieteellinen näyttö haitoista on huomattavasti vahvistunut.

CERENAT-tutkimus on ranskalainen, riippumattomasti rahoitettu tutkimus, jonka tulokset julkaistiin keväällä 2014. Siinä havaittiin, että yli 896 tuntia elämänsä aikana kännykällä puhuneiden glioomariski oli 2,9 kertaa suurempi. Gliooma on pahanlaatuinen aivosyöpä (Coureau 2014).

Vuonna 2017 julkaistiin peräti kolme meta-analyysia eli aiempien tutkimusten koostetutkimusta. Kaikissa meta-analyyseissa havaittiin, että kännykänkäyttö yhdistyy suurempaan aivosyöpäriskiin (Prasad 2017, Bortkiewicz 2017, Yang 2017).

Suuressa ja laadukkaaksi arvioidussa NTP-tutkimuksessa saatiin selvää näyttöä siitä, että kännykkäsäteily aiheutti syöpää koirasrotille (NTP).

Ramazzini-instituutin suurtutkimuksessa puolestaan havaittiin, että voimakasta tukiasemasäteilyä vastaava radiotaajuinen säteily aiheutti syöpää rotille, jotka olivat altistuneet päivittäin säteilylle sikiöajasta alkaen (Falcioni 2018).

Vuonna 2017 julkaistiin vertaisarvioidussa tiedelehdessä katsausartikkeli, jonka mukaan IARC:n tulisi luokitella radiotaajuinen säteily kiistatta karsinogeeniseksi eli varmasti syöpää aiheuttavaksi (ryhmä 1) (Miller 2018).

Heikentää hedelmällisyyttä ja aiheuttaa muita terveyshaittoja

Radiotaajuisen säteilyn haitat eivät rajoitu vain syöpään vaan se tulisi nähdä jäävuoren huippuna, dramaattisimpina ilmentymänä. On myös hyvää näyttöä siitä, että radiotaajuinen säteily lisää oksidatiivista stressiä ja heikentää sperman laatua (Yakymenko 2016, Adams 2014).

Lisäksi radiotaajuisella säteilyllä on paljon haitallisia neuropsykiatrisia vaikutuksia (Pall 2016).

5G:n turvallisuutta ei ole osoitettu

Huomionarvoista on, että 5G:n haitattomuutta ihmisen terveydelle ei ole osoitettu ennen sen markkinoille päästämistä eikä mitään turvallisuustutkimuksia ole tehty.

Sen, mitä tiedetään aiempien matkapuhelinteknologioiden haitallisuudesta ihmisen terveydelle, olisi pitänyt johtaa 5G:n käyttöönoton kyseenalaistamiseen. Ihmisten lisäaltistumista karsinogeeniselle ympäristösaasteelle pitäisi välttää, koska on jo yllin kyllin tieteellistä näyttöä varovaisuusperiaatteen toimeenpanemiseksi.

Tiedelehdissä 5G arvioidaan haitalliseksi

Se pieni joukko tutkimuksia, joita on tehty nimenomaisesti 5G:stä, viittaa sen vaarallisuuteen. Eräässä tutkimuksessa tutkijat arvioivat, että 5G saattaa aiheuttaa peruuttamatonta haittaa jopa lyhyellä altistuksella (Neufeld 2018).

Maineikkaassa Scientific American -tiedelehdessä arvioidaan, että ”Ei ole syytä uskoa 5G:n olevan turvallinen.” (Moskowitz 2019)

Uudessa tieteellisessä katsausartikkelissa todetaan suorasanaisesti 5G:n haitallisuus. Siinä sanotaan:

”5G-verkkoteknologia ei vaikuta ainoastaan ihoon ja silmiin vaan sillä tulee olemaan myös haitallisia systeemisiä vaikutuksia.” (Kostoff 2020)

Säteilyturvakeskus ja eduskunta ovat piittaamattomia

Suomessa Säteilyturvakeskus tai eduskunta eivät ole mitenkään ottaneet edellä selostettuja tutkimustuloksia huomioon. Päinvastoin vuonna 2018 säteilyasetusta muutettiin niin, että se eräin ehdoin sallii 20 kertaa voimakkaamman säteilyn kuin aiemmin (Finlex). Se on väestön terveyden kannalta vastuutonta ja tyhmää.

Yli 300 tutkijaa vaatii 5G:n pysäyttämistä

Yli 300 sähkömagneettisten kenttien tutkijaa vaatii kansainvälisessä vetoomuksessa 5G:n pysäyttämistä terveys- ja ympäristösyiden vuoksi (5G Appeal).

Yhteensä nämä tutkijat ovat julkaisseet yli 2 000 vertaisarvioitua tutkimusta (Moskowitz 2019).

Nykyisin näkee aivan oikein vaadittavan, että poliittisen päätöksenteon pitäisi perustua tutkimustietoon. Jostain syystä kansanedustajat eivät ole kuitenkaan johdonmukaisia asiassa, vaan he jättävät huomiotta tieteellisen näytön langattoman teknologian radiotaajuisen säteilyn haitoista.

2. Vahingot luonnolle

Ihmisen luomien sähkömagneettisten kenttien vaikutusta kasveihin, eläimiin ja bakteereihin on tutkittu niin kokeellisissa tutkimuksissa kuin kenttätutkimuksissakin. Useimmissa tutkimuksissa on havaittu, että sähkömagneettisella altistuksella on haittoja.

Kaiken kaikkiaan sähkömagneettisella altistuksella, kuten matkapuhelintukiasemien radiotaajuisella säteilyllä, on havaittu olevan haitallista vaikutusta useisiin organismeihin selkärankaisista selkärangattomiin ja kasveista bakteereihin (Cucurachi 2013).

Radiotaajuinen säteily häiritsee mehiläisten ja lintujen magnetoreseptioon perustuvaa suunnistamista.

 

Sähkömagneettisen säteilyn on tutkimuksissa havaittu vaikuttavan hyönteisten, nisäkkäiden ja lintujen niin kehitykseen, lisääntymiseen kuin fysiologiaankin.

Kaikkiaan on julkaistu kolme tutkimuskatsausta, joissa on vedetty yhteen näyttöä, jota on sähkömagneettisten kenttien ja säteilyn vaikutuksesta eläimiin (Balmori 2009, Sivani 2012, Cucurachi 2013).

5G:n voi perustellusti olettaa lisäävän haittoja luonnolle, sillä se lisää säteilyn tehotiheyksiä. Kokeellisessa tutkimuksessa on myös osoitettu, että 5G:ssä käytettävät korkeammat mikroaaltotaajuudet lisäävät hyönteisiin absorboituvaa säteilyä niin, että niiden lämpötila kohoaa vaarallisesti (Thielens 2018)

5G-tukiasemat ovat uhka erityisesti mehiläisille ja muille pölyttäjille. Lintujen istuessa talojen katoilla tai mehiläisten lentäessä 5G-tukiasemien ohitse ne altistuvat 5G-tukiasemien voimakkaille, laserin tapaan suunnattaville säteille. On perusteltua syytä olettaa, että linnut ja mehiläiset voivat vahingoittua kerta-altistuksestakin joutuessaan tahattomasti 5G-säteiden kohteeksi (Neufeld 2018).

Lintujen ja pölyttäjien vähenemisestä on raportoitu maailmanlaajuisesti. Ihmiskunnalla ei ole varaa uuteen teknologiseen kokeiluun, joka voi johtaa niiden vähenemiseen entisestään.

3. Energiankulutus kasvaa

5G tulee kasvattamaan rajusti energiankulutusta, kuten todetaan laadukkaana pidetyssä IEEE Spectrum -lehdessä:

”5G-tukiaseman odotetaan yleisesti kuluttavan karkeasti kolme kertaa enemmän energiaa kuin 4G-tukiaseman. Ja 5G-tukiasemia tarvitaan enemmän kattamaan sama alue.” (Koziol 2019)

Myös mobiiliteollisuuden järjestön GSMA:n sivulla kirjoitetaan:

”Dataliikenteen potentiaalinen kasvu (jopa 1000 kertaa enemmän) ja infrastruktuuri, jota sen välittämiseen tarvitaan 5G-aikakautena, voi oletettavasti johtaa 2-3-kertaiseen energiankulutukseen.” (GSMA)

Lisätessään rajusti energiankulutusta 5G tekee ilmastonmuutoksen torjunnasta entistä vaikeampaa. Ei ole hyväksyttävissä, että verkkojen energiankulutus kasvaa dramaattisesti samaan aikaan, kun muilta yhteiskunnan sektoreilta odotetaan energiansäästöä ja hiilipäästöjen leikkaamista.

Energiatehokkuuden kannalta olisi parasta käyttää kaapeloituja Internet-yhteyksiä, erityisesti valokuitua. Valokuitu on myös terveydelle harmittomin vaihtoehto.

4. Sääennustukset vaikeutuvat

Nature on johtava luonnontieteellinen lehti. Siinä julkaistun artikkelin mukaan maailmanlaajuinen 5G:n käyttöönotto uhkaa sääennustuksia. Se johtuu siitä, että langattoman teknologian säteily häiritsee satelliittien kosteusmittauksia (Witze 2019).

Myös esimerkiksi Yle Uutisten sivuilla kerrotaan meteorologien olevan huolestuneita siitä, että 5G tulee johtamaan sääennusteiden laadun heikkenemiseen (Sandell 2019).

5. Tähtitieteen harjoittaminen vaikeutuu

5G-satelliitit eivät ole enää utopiaa vaan avaruusyhtiöt, kuten Elon Muskin SpaceX, investoivat niihin voimakkaasti. Ensimmäiset 5G-satelliitit ovat jo taivaalla.

Satelliiteissa on kysymys siitä, että kymmenet tuhannet satelliitit tarjoavat WiFi-signaalin alueille, joissa maan päällä yhteyttä ei ole ollut (Howell 2019).

Astronomit ovat nyt järkyttyneitä havaittuaan, miten pahasti satelliitit häiritsevät tähtitieteen harjoittamista (Bowell 2019).

”Useat tähtitieteilijät ovat varoittaneet, että tuhannet ja tuhannet satelliitit voivat tulevaisuudessa häiritä Maassa toimivien teleskooppien havaintoja”, kirjoitettiin Helsingin Sanomissa muutama päivä sitten (Mutanen 2019).

6. Avaruusromun määrä kasvaa

5G-satelliittien myötä satelliittien yhteentörmäysten ja avaruusromun vaara kasvaa. Tulee myös entistä vaikeammaksi lähettää muita satelliitteja, luotaimia ja avaruusraketteja, kun niiden kulkuratoja laskettaessa täytyy ottaa huomioon kymmenien tuhansien 5G-satelliittien väistäminen. Satelliittien törmäysriskit kasvat myös huomattavasti, kun niitä on taivaalla monikymmenkertaisesti aiempaan verrattuna.

7. Hakkerointiriskit kasvavat

5G on paljon aiempia teknologioita haavoittuvaisempi hakkeroinnille.

5G-tukiasema Narinkkatorin kupeessa Kampissa.

 

5G:ssä on 200 kertaa enemmän hyökkäysvektoreita eli pisteitä, joiden kautta verkon voi kaapata verrattuna 4G-edeltäjiin, sanoo Nokian tuotehallintajohtaja Patrick Rhude. Jotkin esineiden Internetin (IoT) laitteet voidaan hakkeroida 15 minuutissa.

”Palveluntarjoajan kannalta ei ole kysymys siitä, murtaudutaanko vaan milloin”, Rhude totesi (Jackson 2019).

Myös EU:n tietoturvavirasto ENISA varoittaa, että 5G-teknologia on täynnä riskejä eikä sen tietoturvallisuutta voida varmistaa (Satuli 2018).

8. Huoltovarmuus on uhattuna

5G:n hakkerointialttiuden vuoksi myös yhteiskunnan vakaus on uhattuna. Terroristit tai vihamielinen valtio voivat lamauttaa sähkönsaannin tai keskeyttää lämmitysjärjestelmien toiminnan.

Supon päällikön Antti Pelttarin mukaan 5G-verkkoon kohdistuva isku voisi lamauttaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja (Kouvola 2019).

Erityisen alttiita hakkeroinnille ovat autot. On jo osoitettu, että autot on helppo ottaa haltuun. Vihamielisen tahon kauko-ohjaamina autot voidaan esimerkiksi kaapata ja ohjata törmäämään toisiinsa tai kohti strategisesti valittua kohdetta.

9. Yksityisyyden menettämisestä uhkaa tulla totaalisempaa

5G tulee merkitsemään sitä, että käyttäjistä ja heidän liikkeistään tullaan keräämään yhä enemmän reaaliaikaista tietoa. The Wall Street Journalin artikkelin mukaan 5G uhkaakin viedä käyttäjiensä yksityisyyden (FitzGerald 2019).

Tietoa ihmisistä on kerätty jo aiemminkin mutta 5G:n myötä ihmisten elämän reaaliaikaisesta seuraamisesta tulee nyt ensi kertaa mahdollista.

Ihmisten yksityiselämää koskevaa tietoa myydään markkinoilla ja sitä kutsutaankin valvontakapitalismiksi (engl. surveillance capitalism). Termin on lanseerannut Harvardin yliopiston liiketalouden professori Shoshana Zuboff (Lyytinen 2019).

10. Valvontayhteiskunta kiristää otettaan

Kerätty data mahdollistaa myös poliittisen kontrollin. Tunnettua on se, että Kiinassa ihmisten liikkeitä seurataan kirjaimellisesti miljoonilla valvontakameroilla, jotka tunnistavat ihmiset automaattisesti kasvonpiirteiden perusteella.

Kasvontunnistukseen on Kiinassa liitetty se, että kansalaisille jaetaan käyttäytymisen mukaan pisteitä. Ja jos vallanpitäjien mielestä kansalainen käyttäytyy ei-toivottavasti, hänen elämänsä voidaan valvontakameroiden ja kasvojentunnistuksen avulla tehdä todella vaikeaksi.

Valitettavasti kasvojentunnistus ei jää vain kiinalaiseksi ilmiöksi, vaan se on leviämässä myös länsimaihin. Uutisissa kerrotaan jo, että Kiina myy kasvojentunnistusjärjestelmiä myös muualle maailmaan (Brown 2019, Kharpal 2019).

Pelkästään Yhdysvalloissa kasvojentunnistusjärjestelmiä on käytössä jo kymmenillä paikkakunnilla (Ghaffary 2019).

5G voidaan valjastaa myös sotateollisuuden käyttöön. Yhdysvalloissa on jo julkaistu raportti The 5G Ecosystem: Risks & Opportunities for DoD. Se kertoo siitä, miten 5G:tä voidaan käyttää hyväksi sotastrategiassa.

Lopuksi

Jos sinustakin tuntuu siltä 5G:hen sisältyy liikaa riskejä, kannattaa toimia. Tässä kirjoituksessani on kerron ytimekkäästi, mitä konkreettista sinun olisi mahdollista tehdä, jotta 5G:n ja yleensäkin langattoman teknologian säteilyn haitat tunnustettaisiin suomalaisessa päätöksenteossa.

Kirjoitusta päivitetty 3.4.2020.

Viitteet:
Adams JA, et al. Effect of mobile telephones on sperm quality: a systematic review and meta-analysis. Environ Int. 2014 Sep;70:106-12.
Ahonen M. Om 5G-teknik i Umeå – Massive MIMO, Beamforming, Millimetervågor. SlideShare. 2019, April 26.
Balmori A, et al. Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife. Pathophysiology. 2009 Aug;16(2-3):191-9.
Berkeley Talks transcript: Joel Moskowitz on the health risks of cell phone radiation. Berkeley News. 2019 July, 19.
Borak M. 5G towers are consuming a lot of energy, so China Unicom is putting some of them to sleep overnight. Abacus. 2020, Aug 27.
Bortkiewicz A, et al. Mobile phone use and risk for intracranial tumors and salivary gland tumors – A meta-analysis. Int J Occup Med Environ Health. 2017 Feb 21;30(1):27-43.
Bowell J. That Starlink Problem Astronomers Were Worried About Is Totally Happening. ScienceAlert. November 20, 2019.
Brown L. There Will Be No Turning Back on Facial Recognition. Intelligencer. Nov 12, 2019.
Cell Phone Radio Frequency Radiation. National Toxicology Program.
Coureau G, et al. Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study. Occup Environ Med. 2014 Jul;71(7):514-22.
Cucurachi S, et al. A review of the ecological effects of radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF). Environ Int. 2013 Jan;51:116-40.
Energy demand could triple with the introduction of 5G equipment. Gulf News. 2019. Sept. 14.
Energy Efficiency: An Overview. GSMA.
Falcioni L, et al. Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmental emission. Environ Res. 2018 Aug;165:496-503.
FitzGerald D. 5G Race Could Leave Personal Privacy in the Dust. The Wall Street Journal. Nov 11, 2019.
Ghaffary S, Molla R. Here’s where the US government is using facial recognition technology to surveil Americans. Vox. Jul 16, 2019.
High exposure to radio frequency radiation associated with cancer in male rats. Science Daily. 2018. Nov 1.
Howell E. Space Companies Are Investing Big in 5G Technology. Space.com. October 20, 2019.
IARC Press Release N° 208. IARC classifies Radiofrequency Electromagnetic Fields as possibly carcinogenic to humans. International Agency for Research on Cancer. May 31, 2011.
Jackson E. 5G has 200 times more access points for hackers than existing networks, experts warn. Financial Post. January 24, 2019.
Kharpal A. China’s surveillance tech is spreading globally, raising concerns about Beijing’s influence. CNBC. Oct 9, 2019.
Kostoff RN, et al. Adverse health effects of 5G mobile networking technology under real-life conditions. Toxicol Lett. 2020 Jan 25;323:35-40.
Koziol M. 5G’s Waveform Is a Battery Vampire. IEEE Spectrum. 2019 Jul 24.
Lyytinen J. Meistä tuli kauppatavaraa. Helsingin Sanomat. 29.9.2019.
Miller AB, et al. Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102). Environ Res. 2018 Nov;167:673-683.
Moskowitz J. We Have No Reason to Believe 5G Is Safe. Scientific American. Oct 17, 2019.
Mutanen A. Tähtitieteilijät varoittavat avaruuteen lähetettävistä satelliitti­laivueista – niistä ensimmäiset voi nähdä jo nyt jopa paljain silmin. Helsingin Sanomat. 28.12.2019.
Nasim I, Kim, S. Mitigation of human EMF exposure in downlink of 5G. Annals of Telecommunications. 2019. Feb;74(1-2):24-52.
Neufeld E, Kuster N. Systematic Derivation of Safety Limits for Time-Varying 5G Radiofrequency Exposure Based on Analytical Models and Thermal Dose. Health Phys. 2018 Sep 21.
Pall ML. Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanat. 2016 Sep;75(Pt B):43-51.
Prasad M, et al. Mobile phone use and risk of brain tumours: a systematic review of association between study quality, source of funding, and research outcomes. Neurol Sci. 2017 May;38(5):797-810.
Russell CL. 5 G wireless telecommunications expansion: Public health and environmental implications. Environ Res. 2018 Aug;165:484-495.
Sandell M. Sääennusteiden tarkkuus on vaarassa? 5G-teknologia uhkaa. Yle Uutiset. 15.12.2019.
Satuli E. Tietoturvavirasto: 5G-teknologia täynnä riskejä. Osto & Logistiikka. 5.4.2018.
Siegel E. Latest Starlink Plans Unveiled by Elon Musk And SpaceX Could Create An Astronomical Emergency. Forbes. Dec 11, 2019.
Sivani S, Sudarsanam D. Impacts of radio-frequency electromagnetic field (RF-EMF) from cell phone towers and wireless devices on biosystem and ecosystem – a review. Biology and Medicine. 2012;4(4): 202–16.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta. Liitteet 1-3: STM:a ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta. Finlex.
The 5G appeal.
The 5G Ecosystem: Risks & Opportunities for DoD. Defense Innovation Board. 3 April 2019
Thielens A, et al. Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz. Sci Rep. 2018 Mar 2;8(1):3924.
Uuden ajan uhkakuviin varaudutaan niin tiedustelulla kuin huoltovarmuudellakin. Kouvola.fi. 14.9.2019.
Witze A. Global 5G wireless deal threatens weather forecasts. Nature. 2018 Nov. 22.
Yang M, et al. Mobile phone use and glioma risk: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2017 May 4;12(5):e0175136.
Yakymenko I, et al. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med. 2016;35(2):186-202.
Kategoria(t): 5G Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

4 vastausta artikkeliin: 10 syytä, miksi 5G on todella huono idea

 1. Johannes sanoo:

  Kannattaa sen verran tarkistaa faktoja että satelliitit eivät liity mitenkään 5G:hen. 5G-puhelimet ottavat yhteyttä ihan tukiasemiin joita on torneissa ja talojen katolla, ei taivaalla.

  • Juhana Harju sanoo:

   Hei Johannes,

   Minä olen tarkistanut tietoni huolellisesti etukäteen mutta sinä et ole. Esimerkiksi tässä artikkelissa kerrotaan, miten avaruusyhtiöt investoivat voimakkaasti 5G-teknologiaan.

   5G-puhelimet ottavat toki tavallisesti yhteyttä antenneihin, joita on talojen katoilla ja tukiasemamastoissa, mutta 5G-satelliitit ovat osa 5G-verkkoteknologiaa.

   On muuten olemassa myös kansainvälinen 5G Space Appeal -vetoomus. Sillä on tavoiteltu sitä, että maata kiertäviä 5G-satelliitteja ei sallittaisi. Toistaiseksi vetoomus ei ole tuottanut tulosta, vaikka sen on allekirjoittanut mittava määrä tutkijoita ja organisaatioita eri maista.

 2. Suvik sanoo:

  Kiitos laajalti taustatietoja kokoavasta artikkelista 5G:n terveysvaikutuksiin liittyen! Osaisitko sanoa, mitä mahdollisuuksia tavalliselle kuluttajalle olisi mitata 5G:n säteilyä? Olen ymmärtänyt, että 5Gtä mittaavat laitteet ovat niin kalliita, etteivät ole tavallisen kuluttajan kukkarolle. Onko mitään viranomaistahoa, joka näitä mittaisi, jos joku saa terveysongelmia 5Gstä?

  • Juhana Harju sanoo:

   Hei Suvi,

   Laajimmin käytössä oleva 5G-taajuus on 3,5 GHz. Sitä voi mitata esimerkiksi Cornet ED88TPlus -mittarilla, jonka mittausalue ulottuu 8 GHz saakka. Mittarissa ei kuitenkaan ole taajuuserotinta, joten se ei näytä 3,5 GHz taajuutta erikseen muista taajuuksista vaan niputtaa sen yhteen niiden kanssa.

   Heinäkuun alussa 5G-käyttöön on tullut Suomessa myös 26 GHz taajuus mutta tietääkseni tätä taajuutta ei oteta laajalti käyttöön vaan se on tulossa vain kaikkein vilkkaimmille paikoille, kuten rautatieasemille, lentokentille jne. Vaikka kuluttajakäyttöön tarkoitetut mittarit eivät mittaa tätä taajuutta, käytännössä puute ei ole iso, koska taajuus oletettavasti tulee käyttöön vain harvoille julkisille paikoille.

   Cornet ED88TPlus -mittaria myydään ainakin Erja Tammisen Sähköä ilmassa -sivustolla. Minulla ei ole kaupallista yhteyttä sivustoon eikä myyjään, joten en hyödy taloudellisesti tiedon kertomisesta vaan kerron sen pelkästään informaatiotarkoituksessa.

   Säteilyturvakeskus ja muut viranomaiset suhtautuvat radiotaajuisen säteilyn terveyshaittoihin denialistisesti. Jos joku saa terveyshaittoja säteilystä, hän on ns. omillaan asian kanssa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s