Tätä Euroopan ympäristökeskuksen suositusta Suomi ei toteuta

Harva tietää, Euroopan ympäristökeskus EEA on jo vuosia varoittanut matkapuhelinten mahdollisista terveysriskeistä ja vaatinut varovaisuusperiaatteen käyttöönottoa. Varovaisuusperiaate ei ole epämääräistä varovaisuudesta puhumista tai pelokasta suhtautumista riskeihin. Varovaisuusperiaate merkitsee väestön – eli meidän kaikkien – tosiasiallisen altistuksen pienentämistä niin vähäiseksi kuin se järkevästi on mahdollista. Lue nyt, mitä Euroopan ympäristökeskus EEA suosittelee.

Säteilyturvakeskus ei piittaa varovaisuusperiaatteesta.

Säteilyturvakeskus ei piittaa varovaisuusperiaatteesta.

Seuraava on suora ote EEA:n raportista Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation. EEA Report No 1/2013.

”Laatikko 21.2 EEA:n varhaisia varoituksia koskien matkapuhelinten aiheuttamia aivokasvaimia, 2007–2011

’Menneisyydessä on monia esimerkkejä varovaisuusperiaatteen käyttöönoton laiminlyömisestä, mistä on aiheutunut vakavaa ja usein peruuttamatonta vahinkoa terveydelle ja ympäristöille. Uskottavien ja mahdollisesti vakavien uhkien välttämiseksi nyt otettavat asianmukaiset, ennaltavarautuvat ja oikein mitoitetut toimet terveyden suojaamiseksi sähkömagneettisilta kentiltä nähtäneen tulevaisuuden näkökulmasta todennäköisesti harkittuina ja viisaina.’ (EEA, 2007).

Tämä varhainen varoitus päivitettiin vuonna 2009 sisältämään:

’Näyttö matkapuhelinten aiheuttamien pään kasvainten riskistä on, valitettavasti, vahvempaa kuin kaksi vuotta sitten, jolloin ensimmäistä kertaa annoimme aikaisen varoituksen, vaikkakin se on vielä hyvin rajallista ja kiistanalaista.’

Näyttö on nyt tarpeeksi vahvaa oikeuttamaan, ennaltavarautumisen periaatetta käyttäen, seuraavat toimenpiteet (EEA, 2009):

  1. Hallitusten, matkapuhelinteollisuuden ja suuren yleisön toteuttamaan kaikki järkevät toimenpiteet sähkömagneettiselle säteilylle, erityisesti matkapuhelinten radiotaajuuksille, altistumisen vähentämiseksi, ja varsinkin lasten ja nuorten aikuisten, jotka vaikuttavat olevan suurimmassa pään kasvainten riskissä. Näihin toimenpiteisiin kuuluu se, että matkapuhelimen käyttö aivojen vierellä lopetetaan. Tähän päästää tekstiviestien käytöllä; handsfree-laitteiden käytöllä sekä käyttämällä suunnittelultaan kehittyneempiä matkapuhelimia, jotka synnyttäisivät vähemmän säteilyä ja joiden handsfree-laitteita olisi mukavaa käyttää (9).
  2. Arvioimaan uudelleen tieteellistä perustaa nykyisille radiotaajuisen säteilyn altistusrajoille, joilla on vakavia rajoitteita: tukeutuminen kiisteltyyn lämpövaikutusten paradigmaan ja yksinkertaistavat olettamukset luonteeltaan monimutkaisesta radiotaajuisesta altistuksesta.
  3. Tehokkaiden merkintöjen ja varoitusten tarjoaminen matkapuhelinten käyttäjille mahdollisista riskeistä. Kaikkialla Euroopan unionissa valtaosa (80 %) kansalaisista ei tunne, että he ovat hyvin informoituja sähkömagneettisten kenttien terveysriskejä koskevasta suojalainsäädännöstä. 65 % kansalaisista sanoo, että he eivät ole tyytyväisiä saamaansa tietoon, joka koskee sähkömagneettisten kenttien mahdollisia terveysriskejä. (Erityinen Eurobarometriraportti sähkömagneettisista kentistä, kenttätyö loka-marraskuu 2006, julkaistu 2007).
  4. Tarvittavien varojen kerääminen tutkimuksen rahoittamiseksi ja järjestämiseksi, jota tarvitaan kiireellisesti matkapuhelinten ja niiden mastojen (tukiasemien) terveysvaikutusten tutkimiseksi. Tällaiset varat voisivat muodostua teollisuuden antamista apurahoista ja mahdollisesti pienestä maksusta, joka kerättäisiin matkapuhelimet ostosta ja/tai käytöstä. Tämä idea tutkimusmaksusta on käytäntö, jossa ajattelemme Yhdysvaltojen olleen edelläkävijä 1970-luvulla, kun kumiteollisuudelta kerättiin tutkimusmaksua keuhko- ja mahasyövän ollessa uusi ongelma tässä teollisuudessa. Tutkimusrahoitusta käyttäisivät riippumattomat elimet (10) http://latelessons.ew.eea.europa.eu/fol572324/statements/Benefits_of_mobile_phones_and_potential_hazards_of_EMF.doc .

(9) EEA on sittemmin todennut jossain määrin helpottuneena, että varsinkin nuoremmat sukupolvet näyttävät käyttävän jossain määrin enemmän handsfree-laitteita, koska niiden käytön mahdollistavia laitteita on enemmän.
(10) EEA on todennut, että on yhä enemmän todisteita tieteellisen tutkimuksen ’rahoitusbiaksesta’ , jonka mukaan tulokset tulokset ovat vahvasti yhteydessä rahoituksen lähteeseen. Tämä havainto perustuu näyttöön koskien lääkkeitä, tupakkaa, lyijyä, asbestia, BPA:ta ja sähkömagneettisia kenttiä sekä todisteisiin muilta aloilta, kuten kustannus-hyötyanalyyseista ja liikennehankkeiden rakentamisen kustannusarvioista.

Tämä päivitettiin vuonna 2011, kun [tieteellinen] näyttö esitettiin Euroopan neuvoston istunnon matkapuhelimia koskevassa kuulemistilaisuudessa helmikuussa 2011 (EEA, 2011a).”

Suomentanut Juhana Harju Euroopan ympäristökeskuksen EEA:n raportista Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation. EEA Report No 1/2013. Jos et halua lukea koko raporttia, suomennettu kohta löytyy raportin luvun 21 sivulta 7 (PDF), josta voit halutessasi tarkistaa sen.

Suomessa säteilyn määrä lisääntyy varovaisuusperiaatteen vastaisesti

Maailman terveysjärjestön WHO:n alainen syöväntutkimusinstituutti IARC luokitteli radiotaajuisen säteilyn mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi vuonna 2011. Euroopan ympäristökeskuksen raportissa ihmetellään sitä, että eri maiden hallitukset eivät ole tajunneet WHO/IARC:n luokittelun implikoivan sitä, että tulisi toteuttaa varovaisuusperiaatetta ja vähentää väestön altistusta:

”On huomionarvoista, että IARC:n karsinogeenisuusluokittelu ei tunnu vaikuttaneen millään merkittävällä tavalla hallitusten käsitykseen vastuistaan suojella kansanterveyttä laajalle levinneeltä säteilylähteeltä, ottaen varsinkin huomioon sen helppouden, jolla altistusta voidaan vähentää.”

Euroopan ympäristökeskuksen varoituksista huolimatta Suomessa ei ole toimeenpantu varovaisuusperiaatetta. Sen sijaan täällä on viime vuosina toimittu päinvastoin: radiotaajuisen säteilyn määrää on lisätty. Kouluissa on otettu enenevästi käyttöön langatonta teknologiaa, vaikka lapset ja nuoret tarvitsisivat erityistä suojelua. Langattomia Internet-verkkoja on rakennettu yhä useampiin kohteisiin ja 4G-verkkojen rakentaminen on lisännyt tukiasemasäteilyä asuinalueilla rajusti.

STUK ei huolehdi lakisääteisestä tehtävästään

Säteilyturvakeskuksen tehtävinä on lain mukaan estää ja rajoittaa säteilyn vahingollisia vaikutuksia, valvoa säteilyn käytön turvallisuutta ja tiedottaa näistä asioista (Laki säteilyturvakeskuksesta, 1§). Sille laissa asetettujen tavoitteiden vastaisesti STUK ei ole rajoittanut säteilyä vaan päinvastoin se on sallinut sen kasvattamisen.

STUK on myös pessyt kätensä varovaisuusperiaatteen toteuttamisesta ja sen toimeenpanon vaatimisesta. STUKin tutkimusprofessori Kari Jokela on todennut, että jos varovaisuusperiaatetta halutaan laajemmin toteuttaa, poliittisten toimijoiden pitäisi ottaa aloite käsiinsä: ”On poliittisen päätöksentekijän asia otetaanko varovaisuusperiaate laajempaan käyttöön sähkömagneettisten kenttien osalta.”

STUKin vältellessä vastuutaan olisi nyt poliittisten päätöksentekijöiden asia ryhtyä toteuttamaan Euroopan ympäristökeskuksen ja myös Euroopan neuvoston (päätöslauselma 1815/2011) vaatimaa varovaisuusperiaatetta. Me tavalliset kansalaiset voimme kertoa päättäjille, että siihen olisi syytä.

Suositeltava tieteellinen artikkeli varovaisuusperiaatteesta:

Stirling A. Risk, precaution and science: towards a more constructive policy debate. Talking point on the precautionary principle. EMBO Rep. 2007 April; 8(4): 309–315.

Kategoria(t): Uncategorized Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s